#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

بادام

اسم گياه¬ شناسي: Amygdalus Communis
مترادف¬ها: Prunus amygalus ، A.Communis Var. dulcis (sweet alomond)
اسم متداول: Baadam (هند- ايران)، Almond (انگليسي)، Vaataama (سانسکريت). اصل واژه "almond" از کلمه¬ي قديمي فرانسوي almande يا allemande گرفته شده است.

منشا ، پراکنش و زيستگاه
اين گونه تصور مي¬شود که بادام شيرين زراعي از گونه¬هاي دانه تلخ آن گرفته شده است و محل رشد آن بيابان¬ها و تپه دامنه کوه¬هاي آسياي مرکزي و آسياي جنوب غربي است. بادام بيش از 4000 سال است که شناخته شده و شروع کشت آن از حدود سال 450 قبل از ميلاد مسيح بوده است که در اطراف خط ساحلي درياي مديترانه از ترکيه تا تونس کشت مي¬شده. در تاريخ، بادام در مفاهيم ومطالب مذهبي، اخلاقي و اجتماعي حضور داشته است . در کتاب انجيل بارها عصاي هارون نقل شده است که بادام¬ها را شکوفا مي¬کرده و باعث مي¬شده که ميوه دهند، و کتاب مقدس از آن¬ها به عنوان سمبلي براي نشان دادن تاييد الهي خداوند از هارون استفاده مي¬کند.
اين¬ طور گفته مي¬شود که بادام¬ طي ماموريت¬هاي جنگي به کاليفرنياي آمريکا آورده شده¬ است، اما کشت تجاري و وسيع از طريق درخت¬هايي که توسط مهاجران از نواحي شرقي آمريکا آورده شده بود، راه اندازي شد. اين صنعت، در آب و هواي مديترانه¬اي دره¬ي مرکزي کاليفرنيا رونق يافت. توليد جهاني بادام عمدتا در سه نقطه متمرکز شده است، آسيا ، حوزه درياي مديترانه و کاليفرنيا (آمريکا) و با ميزاني محدود در استراليا، آفريقاي جنوبي ، آرژانتين و شيلي. امروزه، بادام¬ها بيشترين محصول درختان مغزدار در ارزش کلي دلار و از لحاظ وسعت کاشت هستند. آن¬ها به عنوان بزرگ¬ترين محصول صادراتي مخصوص آمريکا و به همين نحو به عنوان محصول درجه يک ايا¬لت کاليفرنيا شناخته مي¬شوند.

#

گياه شنا¬سي
بادام سيستم ريشه¬اي جانبي گسترده¬اي دارد که از ريشه¬هاي بزرگ عمده و شبکه¬اي از ريشه¬هاي کوچک¬تر که به قسمت¬هاي جانبي ساقه هدايت مي¬شوند، تشکيل شده است. ارتفاع اين گياه مي¬تواند به 8 تا 10 متر برسد و ظاهرش مي¬تواند از تنومند تا به شکلي کوچک¬تر با شاخه¬هاي افتاده متغير باشد که اين مسئله بستگي به نوع درخت دارد؛ طول عمر متوسط آن 70 تا 80 سال است. پوست درخت قهوه¬اي يا خاکستري رنگ است. برگ¬ها از نوع چماق قاصدي (Caduceus)، متناوب يا نوک تيز هستند و لبه-هايي دندانه دار داشته و برجستگي¬هايي بر روي آن¬ها وجود دارد؛ رنگ قسمت بالايي برگ از قسمت پاييني آن بسيار سبزتر است. گل اين گياه نر و ماده است. کاسه گل از پنج گل¬برگ سفيد يا صورتي تشکيل شده است که 24 تا 40 پرچم داشته و داراي پوکه¬هاي زردي است که 1000 تا 2000 دانه گرده داخل خود دارند.
ميوه درخت بادام به ميوه آلويي ترک خورده با يک لايه دروني کرک¬دار سبز، يک لايه دروني گوشت¬دار اما نازک (پوست نازک ميوه) و يک لايه دروني سفت مجزا (پوست سفت ميوه) تبديل مي¬شود. لايه دروني رسيده از نوع سفت تا نرم و مانند کاغذ متغير است و اين به نژاد گياه بستگي دارد. ميوه¬هاي بادام سه سال پس از کشت حاصل مي¬دهند. اين ميوه¬ها در پاييز و 7 تا 8 ماه بعد از گل دادن مي¬رسند.دانه خوراکي بادام شامل يک گياهک تخم است که بوسيله يک پوسته¬ي نازک مايل به قهوه¬اي احاطه شده است.

#

درخت بادام و ميوه¬اش از نظر تجاري با ارزش و از لحاظ تغذيه مهم محسوب مي¬شوند. يکي ديگر از فرآورده¬هاي درخت بادام که از لحاظ اقتصادي مهم است پوست نازک بادام مي¬باشد که به صورت سنتي در تهيه غذاي حيوانات از آن استفاده مي¬شود.
مطالعات تحقيقاتي نشان داده است که استفاده از بادام به عنوان يک رژيم تکميلي غذايي مي¬تواند پروفايل ليپيد خون را از طريق پايين آوردن سطح کلسترول بد خون (LDL) و بالا بردن کلسترول خوب (HDL)، بهبود ببخشد. لذا توصيه¬هاي زيادي براي استفاده از روغن بادام، به عنوان روغني خوراکي که در ارتقا سطح سلامتي نقش حائز اهميتي دارد، وجود دارد.
ترکيبات شيميايي
ترکيبات شيميايي بادام شامل % 16/50 ليپيد، %3/21 پروتئين، %7/19 کربوهيد¬رات، % 3/5 آب، % 1/3 خاکستر است. متداول¬ترين روش براي توليد روغن بادام عصاره¬گيري hexane است که بازدهي روغن در اين روش زياد است. فشار سرد يک روش تجاري ديگر براي تهيه روغن بادام است. روغن بادام حاوي اولئيک اسيد است که اصلي¬ترين اسيد چرب کنوني است ( % 68)، به همراه linileic acid ( % 25(، palmitic acid ( % 7/4) و ميزان کمي از اسيدهاي palmitoleic، stearic و arachidic. همچنين روغن بادام منبعي غني از a-tocopherol (حدود 390 mg /kg) است و شامل ميزان بسيار کمي از tocopherol isomers و نيز phylloquinone (70 mg /kg) مي¬باشد. روغن بادام همچنين شامل phytosterols و ميزان زيادي bsitosterol و ميزان کمي از stigmosterol و campesterol است. روغن بادام از رنگ زرد روشن تا زرد کم¬ رنگ و گاهي بي رنگ است و رايحه¬اي خامه¬اي دارد.

#

کاربردها
اغلب خود بادام چه به صورت خام يا برشته شده به عنوان دسر خورده مي شود و همچنين به عنوان يکي از مواد تشکيل دهنده خوراک¬هاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. از اين مغزها مي¬توان به روش¬هاي مختلفي استفاده کرد: به صورت کامل، برش خورده، همچنين به صورت کره بادام، شير بادام و روغن بادام.
چاقاله بادام يکي از تنقلات پرطرفدار است که از بادام¬هاي سبز خيسانده در نمک تهيه مي¬شود و به عنوان يک ميان وعده خوشمزه توسط دستفروشان در ايران به فروش مي¬رسد. از بادام¬هاي شيرين هم براي تهيه غذاي بچه به نام حريره بادام استفاده مي¬شود . در هندوستان، بادام¬ جز اصلي خورشت¬هاي کاري سبک پاساندا هستند و از آن براي تهيه حلواي بادام هم استفاده مي¬شود. بادام¬ اساس انواع متنوعي از نوشيدني-ها را نيز تشکيل مي¬دهد. نوشيدني¬هايي که تصور مي شود خواص خنک کننده دارند. شربت بادام يک نوشيدني تابستاني معروف است.
عطر Almond ساخته L Erbolario يک رايحه¬ي وانيلي شرقي مخصوص آقايان و خانم¬هاست که بادام نوت اصلي آن است. شما همچنين مي¬توانيد عطرها و ادکلن¬هاي زيادي را که داراي نوت بادام هستند از طريق سايت عطر آرين بخش نوت¬ها جست¬جو کنيد.

#

درخت بادام و ميوه¬اش از نظر تجاري با ارزش و از لحاظ تغذيه مهم محسوب مي¬شوند. يکي ديگر از فرآورده¬هاي درخت بادام که از لحاظ اقتصادي مهم است پوست نازک بادام مي¬باشد که به صورت سنتي در تهيه غذاي حيوانات از آن استفاده مي¬شود.
مطالعات تحقيقاتي نشان داده است که استفاده از بادام به عنوان يک رژيم تکميلي غذايي مي¬تواند پروفايل ليپيد خون را از طريق پايين آوردن سطح کلسترول بد خون (LDL) و بالا بردن کلسترول خوب (HDL)، بهبود ببخشد. لذا توصيه¬هاي زيادي براي استفاده از روغن بادام، به عنوان روغني خوراکي که در ارتقا سطح سلامتي نقش حائز اهميتي دارد، وجود دارد.
ترکيبات شيميايي
ترکيبات شيميايي بادام شامل % 16/50 ليپيد، %3/21 پروتئين، %7/19 کربوهيد¬رات، % 3/5 آب، % 1/3 خاکستر است. متداول¬ترين روش براي توليد روغن بادام عصاره¬گيري hexane است که بازدهي روغن در اين روش زياد است. فشار سرد يک روش تجاري ديگر براي تهيه روغن بادام است. روغن بادام حاوي اولئيک اسيد است که اصلي¬ترين اسيد چرب کنوني است ( % 68)، به همراه linileic acid ( % 25(، palmitic acid ( % 7/4) و ميزان کمي از اسيدهاي palmitoleic، stearic و arachidic. همچنين روغن بادام منبعي غني از a-tocopherol (حدود 390 mg /kg) است و شامل ميزان بسيار کمي از tocopherol isomers و نيز phylloquinone (70 mg /kg) مي¬باشد. روغن بادام همچنين شامل phytosterols و ميزان زيادي bsitosterol و ميزان کمي از stigmosterol و campesterol است. روغن بادام از رنگ زرد روشن تا زرد کم¬ رنگ و گاهي بي رنگ است و رايحه¬اي خامه¬اي دارد.