#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

Opoponax - جاوشير

جاوشير يا مرشيرين هم خانواده مر شفابخش - Commiphora Myrrha – مي¬باشد که رايحه¬اي گرم و شيرين مانند عسل دارد. اين گياه مانند مر و کندر ويژگي صمغ مانند دارد. رنگ صمغ اين گياه قهوه-اي¬ست، هر چند يک صمغ گياهي با کيفيت خوب، رنگ قرمز تيره دارد. مر شيرين از ابتداي دوران پس از ميلاد مسيح در عطرسازي و بخور کاربرد فراواني داشته است. مخصوصا در زمينه عطرسازي چندين نوع از Commiphora کاربرد گسترده¬اي دارند ، به خصوص در عطرسازي مشرقي تا بتوان به اين طريق نوت¬هاي شيرين کاجي را ايجاد کرد.

#

اکنون مي خواهيم درباره نوع Commiphora guidottii صحبت کنيم. از اين گونه با عنوان "مر عطر" نيز نام برده مي¬شود که صمغي قرمز – زرد رنگ بوده و رايحه¬اي شيرين دارد. اين صمغ از زمان روم باستان مورد استفاده قرار مي¬گرفته و به عنوان بخور در معابد به کار مي¬رفته است. اين گياه به وفور در سومالي و برخي نقاط منطقه Ogaden در اتيوپي يافت مي¬شود و در حال حاضر کشور سومالي اصلي-ترين صادرکننده مر معطر در دنياست.
بوته يا درخت مر تا پنج متر رشد مي¬کند و پوسته¬اي سبز يا قهو¬ه¬اي رنگ دارد. برگ¬هاي آن از 3 يا 5 تا 7 کاس¬برگ تشکيل شده و طول آن¬ها با رشد کامل به 10x 5/2 سانتي متر مي¬رسد و بيضي شکل هستند. گل اين گياه شيري رنگ بوده و خيلي کوچک است و بزرگ¬ترين آن¬ها فقط چند ميلي¬ متر پهنا دارد. ميوه آن گرد بوده و يک سانتي متر قطر دارد و تک هسته¬اي¬ست.

#

عصاره¬گيري جاوشير از طريق ضربات آهسته به درخت انجام مي¬شود به اين طريق که در پوسته و شاخه گياه شکاف¬هايي ايجاد مي¬شود تا صمغ از آن خارج ¬شود. عصاره جاوشير از طريق عصاره¬گيري حلال يا تقطير بخار صمغ تراوش شده از پوسته¬ها به دست مي¬آيد.
روغن اين گياه با روشي تقطير خشک يا تقطير بخار و پاستوريزاسيون سريع به دست مي¬آيد و اين روش ها شامل انواع اسانس¬هاي روغني مي¬شود. روغن جاوشير در عطرسازي ماده بسيار مفيدي¬ست که صمغي و شيرين بوده و ماهيتي تقريبا گازدار دارد. اين روغن عمدتا در آکوردهاي مشرقي به کار مي¬رود و به عنوان نوت بالا در عطرهاي چايپري باعث شيرين شدن اين نوع عطرها مي¬شود . اسانس آن به عنوان نوت پايه به کار مي¬رود. تفاوت بويايي بين روغن مر (myrrh oil) و روغن جاوشير (opopanax oil) اين است که روغن جاوشير رايحه¬اي حيواني و شيرين داشته و شبيه سوپ گياهي¬ست در حالي که روغن مر رايحه تند دارويي دارد.

#

#

عصاره¬گيري جاوشير از طريق ضربات آهسته به درخت انجام مي¬شود به اين طريق که در پوسته و شاخه گياه شکاف¬هايي ايجاد مي¬شود تا صمغ از آن خارج ¬شود. عصاره جاوشير از طريق عصاره¬گيري حلال يا تقطير بخار صمغ تراوش شده از پوسته¬ها به دست مي¬آيد.
روغن اين گياه با روشي تقطير خشک يا تقطير بخار و پاستوريزاسيون سريع به دست مي¬آيد و اين روش ها شامل انواع اسانس¬هاي روغني مي¬شود. روغن جاوشير در عطرسازي ماده بسيار مفيدي¬ست که صمغي و شيرين بوده و ماهيتي تقريبا گازدار دارد. اين روغن عمدتا در آکوردهاي مشرقي به کار مي¬رود و به عنوان نوت بالا در عطرهاي چايپري باعث شيرين شدن اين نوع عطرها مي¬شود . اسانس آن به عنوان نوت پايه به کار مي¬رود. تفاوت بويايي بين روغن مر (myrrh oil) و روغن جاوشير (opopanax oil) اين است که روغن جاوشير رايحه¬اي حيواني و شيرين داشته و شبيه سوپ گياهي¬ست در حالي که روغن مر رايحه تند دارويي دارد.