#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

چاي قرمز آفريقايي


گونه Aspalathus بيش از 200 گياه مختلف را در برمي¬گيرد و متعلق به آفريقاي جنوبي است. Aspalathus Linearis تنها نوع از اين گونه گياه است که داراي ارزش اقتصادي مي¬باشد. اين گياه بوته¬اي شکل يا به صورت افراشته و يا بصورت خزيده بر روي زمين رشد مي¬کند که در اين حالت آخر داراي يک ساقه اصلي با پوسته نازک است.اين ساقه اصلي بر روي سطح زمين به ساقه¬هاي فرعي ديگري تقسيم مي¬شود که تنومند بوده و هر يک از اين ساقه¬ها نيز خودشان به شاخه¬هاي کوچکتري منشعب مي¬شوند و روي اين شاخه¬هاي کوچکتر برگهاي سوزني شکل نرمي بصورت تکي يا در تعداد زياد وجود دارند. گلهاي زردرنگ اين گياه که در فصل بهار تا اوايل تابستان شکوفه مي¬زنند يا بصورت تکي هستند يا در تعداد زياد در نوک شاخه¬ها گل مي¬کنند. ميوه اين گياه يک غلاف کوچک نيزه¬اي شکل است که معمولأ داراي يک يا چند دانه سفت است. اگر شرايط رشد آن طبيعي باشد ارتفاع نوع بالغ گياه از 1 تا 2 متر متغيير است ، اما ارتفاع پرورشي آن از 5/0 متر تا 5/1 متر مي¬رسد.رشد ارتفاع گياه به سن گياه ، شرايط آب و هوايي و نيز شرايط خاک بستگي دارد. اين گياه در مناطقي که 300 تا 600 متر بالاتر از سطح دريا هستند رشد مي¬کند.

#

اين گياه منبع چاي قرمز آفريقايي بوده و در بخشهاي غربي کوهستاني وسترن¬کيپ (western Cape ) يافت مي¬شود. چاي قرمز طعم منحصر به فردي داشته وعاري از کافئين بوده و فاقد هرنوع مواد نگهدارنده ، افزودني يا رنگ¬دهنده مي¬باشد.

عمل آوري چاي قرمز
ساقه¬هاي چاي به اندازه 3 تا4 ميلي¬متر بريده شده ، در يک ظرف تخمير قرار داده شده و در اواخر غروب ساييده مي¬شود و پس از آن آب افزوده شده و دوباره ساييده شده و مخلوط مي¬شود. ساييدن و افزودن آب براي تسهيل فرآيند تخمير لازم هستند که در حين خرد کردن انجام مي¬شوند. به علاوه استفاده از آب جهت عصاره¬گيري پلي¬فنل¬هاست که وقتي جذب مي¬شود رنگ گياه را پس مي¬دهد. در طي شب فرآيند تخمير انجام مي¬شود و صبح روز بعد اين مواد را پهن مي¬کنند تا با نور خورشيد خشک شود.روند تخميرسازي از 8تا 24 ساعت زمان مي¬برد و ميانگين زمان تخمير 12 تا 14 ساعت است که بر شرايط آب و هوا و ترکيبات گياه و شرايط عمل آوري بستگي دارد. حين تخمير رايحه چاي مرطوب از حالت صمغ¬دار ، علفي و يونجه خشک به رايحه¬اي معطر ، سيب مانند يا کارامل عسلي يا حتي ترش تبديل مي¬شود که اين موضوع به مرحله تخمير بستگي دارد. به محض اينکه رايحه معطر ، عسل مانند و رنگ قهوه¬اي قرمز چاي پديدار مي¬شود محصول را به صورت لايه¬اي نازک به ضخامت 15 تا 20 ميلي¬متر روي زمين پهن مي¬کنند تا در برابر نور خورشيد خشک شود .اينکه چاي قرمز رايحه¬اي ترش داشته باشد نشانه تخمير بيش از اندازه آن مي¬باشد.

#

ترکيبات شيميايي
عناصر شيميايي اصلي Aspalathus Linearis عبارتند از : اسيد کافئيک ، آسپالاتين ، نوتافاگين ، کرسيوريول ، ايزوکوئرستيرين، اورينتين ، ايزورنيتين ، لوتئولين ، وتيکسين ، ايزووتيکسين ، لوتئولين ، ريوتين ، فلاوونوئيد ، کوئرستين و پلي¬فنول.

مصارف
1- گياه Aspalathus Linearis توسط مردم بومي منطقه سدربرگ(Cederberg )مصرف مي¬شود و اکنون مدتي است که در سراسر جهان به مصرف رسيده و چاي بسيار محبوبي است.
2- به علاوه از آن به عنوان ترکيبات مواد آرايشي ، ماده طعم¬دهنده در شيريني پزي ، آشپزي و کوکتل-ها استفاده مي¬شود.
3- چاي قرمز کاملأ براي سلامتي مفيد است چون به دليل فقدان آلکالوئيدها و وجود اندکي تانين هيچ ضرري براي بدن ندارد.

#

#

ترکيبات شيميايي
عناصر شيميايي اصلي Aspalathus Linearis عبارتند از : اسيد کافئيک ، آسپالاتين ، نوتافاگين ، کرسيوريول ، ايزوکوئرستيرين، اورينتين ، ايزورنيتين ، لوتئولين ، وتيکسين ، ايزووتيکسين ، لوتئولين ، ريوتين ، فلاوونوئيد ، کوئرستين و پلي¬فنول.

مصارف
1- گياه Aspalathus Linearis توسط مردم بومي منطقه سدربرگ(Cederberg )مصرف مي¬شود و اکنون مدتي است که در سراسر جهان به مصرف رسيده و چاي بسيار محبوبي است.
2- به علاوه از آن به عنوان ترکيبات مواد آرايشي ، ماده طعم¬دهنده در شيريني پزي ، آشپزي و کوکتل-ها استفاده مي¬شود.
3- چاي قرمز کاملأ براي سلامتي مفيد است چون به دليل فقدان آلکالوئيدها و وجود اندکي تانين هيچ ضرري براي بدن ندارد.