#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

پاندانس

در فرهنگ هند به گلهاي Pandanus (Ketaki ) توجه خاصي مي¬ شود. اين گل¬ها معطرند¬¬¬ و براي ساخت روغنهاي خوشبو و عطرها مورد استفاده قرار مي گيرند، اما در عبادت هندوها هيچوقت اين گل¬ها به خدايان پيشکش نمي شود.
داستان اساطيري جالبي در مورد shiva purana وجود دارد.
خداوندگار shiva به خاطر شهادت دروغ خداوندگار Brahma اين گل را نفرين مي کند .
در آغاز جهان، خداوندگار Brahma و Vishnu به يک Shiva linga بسيار بزرگ نزديک شدند و تصميم گرفتند آغاز و پايانش را پيدا کنند.Vishnu پيشنهاد کرد که پايان را جستجو کند و Brahma آغاز را انتخاب کرد.
Vishnu به شکل يک گراز درآمد و شروع به حفر عميق زمين کرد،در صورتيکه Brahma به شکل قو در آمد و شروع به پرواز به سمت بالا کرد. به هر حال هيچ کدام نتوانستند مقصد موعود را پيدا کنند.
Vishnu (نماد تسليم وايمان)، بسيار خرسند، به نزد شيوا برگشت و او را به عنوان خداي برهمن ستايش کرد.

#

داستان اساطيري جالبي در مورد shiva purana وجود دارد.
خداوندگار shiva به خاطر شهادت دروغ خداوندگار Brahma اين گل را نفرين مي کند .
در آغاز جهان، خداوندگار Brahma و Vishnu به يک Shiva linga بسيار بزرگ نزديک شدند و تصميم گرفتند آغاز و پايانش را پيدا کنند.Vishnu پيشنهاد کرد که پايان را جستجو کند و Brahma آغاز را انتخاب کرد.
Vishnu به شکل يک گراز درآمد و شروع به حفر عميق زمين کرد،در صورتيکه Brahma به شکل قو در آمد و شروع به پرواز به سمت بالا کرد. به هر حال هيچ کدام نتوانستند مقصد موعود را پيدا کنند.
Vishnu (نماد تسليم وايمان)، بسيار خرسند، به نزد شيوا برگشت و او را به عنوان خداي برهمن ستايش کرد.

#

Brahma به راحتي منصرف نشد. او همانطور که در حال جستجو بود يک گل Ketaki که به سمت پايين آويزان بود را ديد. او به جستجويش پايان داد و گل را برداشت و به سمت خداوندگار Shiva برگشت.
او به شيوا شهادت داد که گل Ketaki را در بالاترين سطح از Shiva linga يافته و Ketaki (نماد مؤنث)شهادت او را تأئيد کرد. Shiva عصباني شد و گل Ketaki را نفرين کرد که نبايد در زمان عبادت پيشکش شود. گل Ketaki بعلت شهادت دروغ نفرين شد که هيچ وقت به خدايان پيشکش نشود.
نژاد و زراعت
انواع متعددي از Pandanus بصورت فراوان در نواحي گرمسير مرطوب جهان يعني از آفريقا در غرب تا جزاير اقيانوس آرام در شرق گسترده شده¬اند.Screw pine (کاج پيچشي)Kewda (pandanus fascicularis lam ) به صورت محلي به عنوان Kia شناخته مي¬شوندکه يک نوع متداول از Pandanus در هند است. در حدود 36 نوع Pandanus در هند ثبت شده¬است.
در هند، کشت Pandanus تقريبا به ايالت Orissa محدود شده است و به صورت دقيق¬تر، منطقه Ganjam در جنوب Orissa يکي از اين مناطق مهم است .

#

گياه شناسي
اين گياه در امتداد کمربند ساحلي، ساحل رودخانه¬ها و کانالها يافت مي¬شود و بيشه¬هاي متراکمي را در جنگلهاي جذر و مدي تشکيل مي¬دهد.
اين گياه داراي شاخه¬هاي متراکم، بوته¬هاي هميشه بهار مورب يا يک درخت کوچک با تنه¬اي که بوسيله ريشه¬هاي سفت هوايي نگه داشته مي¬شود، مي¬باشد. برگ¬ها چرم مانند، کانالي شکل و دندانه¬دار هستند و بوسيله خارهايي بر روي لبه¬ها و رگبرگ ها کشيده شده اند و بر روي ريشه اي که سه رديف مارپيچ است نگه داشته مي¬شوند. ميوه¬هاي شيپور مانندش شبيه آناناس بوده و برگهايش شبيه برگهاي نخل است .
گياه يک dioecious (دو پايه) است.گلهاي نرمينه در Spadices در ميان برگه¬هاي دندانه دار، نوک تيز معطر بلند واقع شده¬اند.

عصاره¬گيري روغن¬هاي معطر
گل¬هاي زيبا¬ي pandanus صبح زود برداشت مي¬شوند. به اين دليل که آنها رايحه¬شان را به سرعت بعد از شکفته شدن از دست مي¬دهند. بعد از چيدن آنها را در يکي از چندين کارخانه تقطير کوچک در معرض تقطير قرار مي¬دهند،که عمدتا از يک رديف از گلدانهاي سفالي تشکيل شده¬اند که با آب و گلها پر شده¬اند و رديف دوم هم از تشتک¬هاي آب بسيار خنک استفاده مي¬شود.عصاره تقطير که در گلدانهاي مسي جمع آوري مي شود را در آن آب سرد فرو برند.مراحل تقطير در يک محفظه بسته بدون هيچ کنترل دما يا فشاري صورت مي گيرد.
بخار از گلدان سفالي گرم شده به گلدان مسي خنک تر در ساقه هاي تو خالي بامبو که با گل درزگيري شده¬اند جريان پيدا مي کند .از عمل تقطير چندين نوع اسانس بدست مي آيد.
در اين فرآيند علاوه بر صندل سفيد که attar kewra ناميده مي شود، روغن خوشبو و نسبتا گراني با نام rooh kewra نيز بدست مي آيد. حال آنکه آب kewra محصولي ارزان است که از روش تقطير بدست مي آيد و براي استفاده در آشپزي مناسب مي باشد.
روغن معطر pandanus مايعي خالص زرد رنگ و شفاف است که کاملا در آب حل مي شود. ماده تشکيل دهنده شيميايي عصاره اصلي اين رايحه phenyl ethyl methyl ether است که مانند ويژگيهايي رايحه¬ي گلهاست و ماده تشکيل دهنده عمده بعدي terpinen-4-01 مي باشد.

#

Brahma به راحتي منصرف نشد. او همانطور که در حال جستجو بود يک گل Ketaki که به سمت پايين آويزان بود را ديد. او به جستجويش پايان داد و گل را برداشت و به سمت خداوندگار Shiva برگشت.
او به شيوا شهادت داد که گل Ketaki را در بالاترين سطح از Shiva linga يافته و Ketaki (نماد مؤنث)شهادت او را تأئيد کرد. Shiva عصباني شد و گل Ketaki را نفرين کرد که نبايد در زمان عبادت پيشکش شود. گل Ketaki بعلت شهادت دروغ نفرين شد که هيچ وقت به خدايان پيشکش نشود.
نژاد و زراعت
انواع متعددي از Pandanus بصورت فراوان در نواحي گرمسير مرطوب جهان يعني از آفريقا در غرب تا جزاير اقيانوس آرام در شرق گسترده شده¬اند.Screw pine (کاج پيچشي)Kewda (pandanus fascicularis lam ) به صورت محلي به عنوان Kia شناخته مي¬شوندکه يک نوع متداول از Pandanus در هند است. در حدود 36 نوع Pandanus در هند ثبت شده¬است.
در هند، کشت Pandanus تقريبا به ايالت Orissa محدود شده است و به صورت دقيق¬تر، منطقه Ganjam در جنوب Orissa يکي از اين مناطق مهم است .