#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

تمر هندي

تمر هندي به عنوان درخت ميوه¬ي گرمسيري، که بيشتر از همه بخاطر ميوه¬اش که تازه يا فرآوري شده مصرف مي¬شود شناخته شده و به عنوان چاشني يا ادويه يا به عنوان دانه يا ميوه در مصارفي غير از غذا استفاده مي¬شود.

#

در سال 1797 يکي از اولين درختان تمر هندي در هاوايي کشت شد و خيلي زودتر از اينها به نواحي گرمسير آمريکا ، برمودا ، باهاما و هند غربي معرفي شد.
اين درخت بخاطر سايه و ميوه¬اش بيشتردر پارکها و در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري کشت مي¬شود.
در هند به اين درخت به عنوان درخت تسخير شده توسط ارواح مي¬نگرند ، آنها اين درخت را در روزي که به Amli Agiaras معروف است مي¬ستايند.
مردم هند گاهي اين درخت را با درخت انبه ، قبل از خوردن ميوه¬هايش به هم مي بندند که نوعي پيوستگي را نشان مي¬دهد.

#

بوميان هند هميشه در مجاورت مکانهايي که تمر هندي مي¬رويد زندگي مي¬کنند ، خوابيدن زير اين درخت به خاطر آزاد کردن اسيدش در شب بسيار خطرناک است. درخت تمر هندي، بزرگ ، هميشه سبز يا نيمه سبز است. اين درخت تنه¬اي دارد به بلنداي 1متر از زمين و شاخه¬هايي گسترده که انتهايش به زمين مي¬رسد ، شکلي مدور و تاجي به آن داده است. پوست درخت قهوه¬اي مايل به خاکستري زمخت و زبر است و داراي شاخه¬هايي جوان، باريک و کرک دار مي¬باشد.
وقتي تنه و شاخه¬ها از بين رفت ، صمغي به رنگ قرمز تيره از آن تراوش مي¬شود. برگها بصورت تناوبي و پر مانند و کوتاه کنار هم قرار گرفته¬اند. گلها بصورت يکي يا چند تايي در خوشه هاي ظريف مي رويند . کاسبرگها 4تايي ، نابرابر ، بيضي شکل ، غشايي و در رنگهاي کرم ، زرد کمرنگ يا صورتي هستند. گلبرگها 5تايي ، پولکدار و در رنگهاي زرد کمرنگ يا کرم ، صورتي يا سفيد با نوارهايي قرمز رنگ هستند. گلها نر و ماده¬اند . رنگ گلها در هر درخت يکي است و با هم قاطي نمي¬شوند . ميوه¬ها با پوسته¬اي محافظ ، دراز ، خميده يا صاف با انتهايي منحني شکل،کمي فشرده و در عين حال ترد مي¬باشند اين پوسته ، پوسته¬ي خارجي ديگري هم دارد که خاکستري روشن يا قهوه¬اي و زبر است و در عين سختي ، مايعي نرم ، خميري شکل ، زخيم و قهوه¬اي تيره است. اين مايع خميري توسط حفره¬هايي نرم گرفته و جداشده است که شامل دانه¬ها مي¬شود . لايه¬ي خارجي آن شامل سه شاخه فيبر از ته تا نوک آن است . هر غلاف شامل 1تا12 دانه است که گسترده ، براق ، لوزي شکل است و جاي هر دانه توسط فرورفتگي¬ها خاصي مشخص شده است . دانه¬ها سخت و به رنگ قرمز مايل به بنفش و قهوه¬اي، بدون پوشش و بدون پروتئين هستند.

#

اما پوسته¬ي تمر هندي در بردارنده¬ي پروتئين ، چربي¬ها ، کربوهيدرات ها ، فيبر ، کلسيم ، فسفر ، آهن ، ويتامين ، زيبدفلاوين ، نياسين و ويتامينC است.
اين غشاء داراي روغني خاص بوده که به رنگ سبز است و در دماي اتاق به شکل مايع در مي¬آيد. مي¬توان گفت که اين ماده شامل عناصر فراري شامل Puran مي¬شود که از کربوکسيليک اسيد گرفته شده است و خود شامل نورفورال ، پالمتيک اسيد ، روغنهاي اسيد و فلفل اسيد آلدهيد است. روغن دانه¬ها زرد طلايي و نيم خشک است و کمي به روغن بادام زميني شباهت دارد.

#

بوميان هند هميشه در مجاورت مکانهايي که تمر هندي مي¬رويد زندگي مي¬کنند ، خوابيدن زير اين درخت به خاطر آزاد کردن اسيدش در شب بسيار خطرناک است. درخت تمر هندي، بزرگ ، هميشه سبز يا نيمه سبز است. اين درخت تنه¬اي دارد به بلنداي 1متر از زمين و شاخه¬هايي گسترده که انتهايش به زمين مي¬رسد ، شکلي مدور و تاجي به آن داده است. پوست درخت قهوه¬اي مايل به خاکستري زمخت و زبر است و داراي شاخه¬هايي جوان، باريک و کرک دار مي¬باشد.
وقتي تنه و شاخه¬ها از بين رفت ، صمغي به رنگ قرمز تيره از آن تراوش مي¬شود. برگها بصورت تناوبي و پر مانند و کوتاه کنار هم قرار گرفته¬اند. گلها بصورت يکي يا چند تايي در خوشه هاي ظريف مي رويند . کاسبرگها 4تايي ، نابرابر ، بيضي شکل ، غشايي و در رنگهاي کرم ، زرد کمرنگ يا صورتي هستند. گلبرگها 5تايي ، پولکدار و در رنگهاي زرد کمرنگ يا کرم ، صورتي يا سفيد با نوارهايي قرمز رنگ هستند. گلها نر و ماده¬اند . رنگ گلها در هر درخت يکي است و با هم قاطي نمي¬شوند . ميوه¬ها با پوسته¬اي محافظ ، دراز ، خميده يا صاف با انتهايي منحني شکل،کمي فشرده و در عين حال ترد مي¬باشند اين پوسته ، پوسته¬ي خارجي ديگري هم دارد که خاکستري روشن يا قهوه¬اي و زبر است و در عين سختي ، مايعي نرم ، خميري شکل ، زخيم و قهوه¬اي تيره است. اين مايع خميري توسط حفره¬هايي نرم گرفته و جداشده است که شامل دانه¬ها مي¬شود . لايه¬ي خارجي آن شامل سه شاخه فيبر از ته تا نوک آن است . هر غلاف شامل 1تا12 دانه است که گسترده ، براق ، لوزي شکل است و جاي هر دانه توسط فرورفتگي¬ها خاصي مشخص شده است . دانه¬ها سخت و به رنگ قرمز مايل به بنفش و قهوه¬اي، بدون پوشش و بدون پروتئين هستند.