#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

ميوه ستاره¬اي

ميوه ستاره¬اي يک ميوه پنج گوشه است که وقتي آنرا از عرض برش مي¬زنيد به شکل ستاره به¬نظر مي¬رسد. در بسياري از فرهنگ ها شکل پنج گوشه اين ميوه الهام بخش افسانه¬هاي زيادي بوده است. در جزيره جاوه ميوه ستاره¬اي نماد معنويات است . در آيين باستاني بودايي جاوه، نوکهاي هر يک از اين پنج گوشه¬ها پامکاسيلا (حالت :sila،پنج :pamca) ناميده مي¬شوند.اغلب پنج گوشه ميوه کارامبولا بصورت پنج عمل حرام تعبير مي¬شوند. استعمال دخانيات ، آشاميدن نوشيدني¬هاي الکلي، بازيهاي قمار، دزدي و زنا.
پوست اين ميوه نازک بوده و رنگ آن زرد کمرنگ تا پر رنگ است و وقتي آنرا لمس مي¬کنيد حس نرمي و حالت چوب بودن را به دستان شما منتقل مي¬کند. مصرف اين ميوه بسيار آسان است و تقريباً همه¬ي قسمتهاي آن خوردني است . نيازي به پوست کردن ندارد و لازم نيست دانه¬هاي آن دور ريخته شوند. رنگ داخل اين ميوه از زرد کمرنگ تا پررنگ متغيير است و حالت قسمت داخلي ميوه به صورت نيم شفاف ، ترد و آبدار است و فاقد بافت رشته مانند است.دانه¬هاي قهوه¬اي کمرنگ اين ميوه قابل خوردن هستند.

#

ميوه ستاره¬اي يک ميوه پنج گوشه است که وقتي آنرا از عرض برش مي¬زنيد به شکل ستاره به¬نظر مي¬رسد. در بسياري از فرهنگ ها شکل پنج گوشه اين ميوه الهام بخش افسانه¬هاي زيادي بوده است. در جزيره جاوه ميوه ستاره¬اي نماد معنويات است . در آيين باستاني بودايي جاوه، نوکهاي هر يک از اين پنج گوشه¬ها پامکاسيلا (حالت :sila،پنج :pamca) ناميده مي¬شوند.اغلب پنج گوشه ميوه کارامبولا بصورت پنج عمل حرام تعبير مي¬شوند. استعمال دخانيات ، آشاميدن نوشيدني¬هاي الکلي، بازيهاي قمار، دزدي و زنا.
پوست اين ميوه نازک بوده و رنگ آن زرد کمرنگ تا پر رنگ است و وقتي آنرا لمس مي¬کنيد حس نرمي و حالت چوب بودن را به دستان شما منتقل مي¬کند. مصرف اين ميوه بسيار آسان است و تقريباً همه¬ي قسمتهاي آن خوردني است . نيازي به پوست کردن ندارد و لازم نيست دانه¬هاي آن دور ريخته شوند. رنگ داخل اين ميوه از زرد کمرنگ تا پررنگ متغيير است و حالت قسمت داخلي ميوه به صورت نيم شفاف ، ترد و آبدار است و فاقد بافت رشته مانند است.دانه¬هاي قهوه¬اي کمرنگ اين ميوه قابل خوردن هستند.

#

ميوه ستاره¬اي در دو طعم شيرين و ترش وجود دارد. نوع هندي اين ميوه معمولاً ترش است که ناشي از محتويات بسيار اسيدي آن مي¬باشد در حالي که انواع شيرين اين ميوه عمدتاً در چين مي¬رويد. هرچند انواع شيرين ميوه در هند نيز مي¬رويد اما اکثر ميوه¬هاي حاصله بي طعم هستند. انواع ترش اين ميوه در جنوب هند محبوب هستند که به عنوان جايگزين تمر هندي در آشپزخانه بکار مي¬رود. انواع شيرين اين ميوه معمولاً کوچکتر هستند و حتي وقتي مي¬رسند رنگ آنها سبز تيره است در حالي که انواع ترش اين ميوه وقتي که کاملاً مي¬رسند به رنگ زرد نيمه شفاف هستند. ساقه اصلي نوع ترش اين ميوه متمايل به سبز است. ساقه¬هاي آن صورتي کمرنگ است در حالي که نوع شيرين ميوه ستاره¬اي داراي ساقه اصلي به رنگ صورتي تيره و ساقه¬هاي کوچک آن به رنگ زرشکي هستند. درخت اين ميوه هرسال 50 تا 100 کيلو محصول مي¬دهد و بيشترين ميزان محصول¬دهي اين ميوه در جنوب هند در ماههاي دي و بهمن و شهريور و مهر است . ميوه ستاره¬اي گوشتالود و آبدار است که طعمي شبيه مرکبات دارد و مي¬توان آنرا با ميوه¬هايي مثل آلو و گوآوا (ميوه¬اي شبيه مرکبات اما بخش گوشتي آن مثل گوجه¬فرنگي است) مقايسه کرد. طعم آن را مي¬توان به اين صورت تشبيه کرد: ترکيبي از ميوه¬هاي سيب ، آناناس و کيوي . طعم اين ميوه درست مثل طعم سيب از ترش تا شيرين متغيير است. اين ميوه و بخصوص نوع ترش آن براي تهيه شربت، ژله، مربا و آب¬نبات¬هاي با کيفيت بکار مي¬رود و وقتي که اين ميوه پخته مي¬شود قسمت گوشتي آن حالت چسبناک پيدا کرده و طعم تلخ نامطبوعي پيدا مي¬کند.

#

اين ميوه حاوي مقاديري اسانس روغني است که زرد رنگ است و اين روغن فاقد هر نوع عطر خاص اين ميوه مي¬باشدو نوع رسيده اين ميوه وقتي به چند تکه برش مي¬خورد افزودني جالبي براي سالاد ميوه شما خواهد بود. به¬علاوه آنها به عنوان افزودني در پوره¬ها هم نيز کاربرد دارند و طعم ترش و تند اين ميوه باعث مي¬شود تا ديگر ميوه¬هاي بي¬طعم موجود در غذا نيز طعم بگيرند. اين ميوه را مي¬توان بصورت خام يا پخته در انواع شيريني¬ها، پودينگ¬ها و خورش¬ها، ترشيجات، شوري¬جات و کيکها استفاده کرد.بخش گوشتالوي ترد و آبدار ميوه داراي عطر دلپذيري است و در انواع شيرين کمي طعم اسيدي وجود دارد. از آب اين ميوه مي¬توان براي طعم دادن به نوشيدني¬ها استفاده کرد. از قسمت گوشتي ميوه نارس براي زدودن لکه¬هاي زنگار آهن از روي پارچه و نيز براي براق کردن لوله¬هاي آلياژي استفاده مي¬شود.

#

ميوه ستاره¬اي در دو طعم شيرين و ترش وجود دارد. نوع هندي اين ميوه معمولاً ترش است که ناشي از محتويات بسيار اسيدي آن مي¬باشد در حالي که انواع شيرين اين ميوه عمدتاً در چين مي¬رويد. هرچند انواع شيرين ميوه در هند نيز مي¬رويد اما اکثر ميوه¬هاي حاصله بي طعم هستند. انواع ترش اين ميوه در جنوب هند محبوب هستند که به عنوان جايگزين تمر هندي در آشپزخانه بکار مي¬رود. انواع شيرين اين ميوه معمولاً کوچکتر هستند و حتي وقتي مي¬رسند رنگ آنها سبز تيره است در حالي که انواع ترش اين ميوه وقتي که کاملاً مي¬رسند به رنگ زرد نيمه شفاف هستند. ساقه اصلي نوع ترش اين ميوه متمايل به سبز است. ساقه¬هاي آن صورتي کمرنگ است در حالي که نوع شيرين ميوه ستاره¬اي داراي ساقه اصلي به رنگ صورتي تيره و ساقه¬هاي کوچک آن به رنگ زرشکي هستند. درخت اين ميوه هرسال 50 تا 100 کيلو محصول مي¬دهد و بيشترين ميزان محصول¬دهي اين ميوه در جنوب هند در ماههاي دي و بهمن و شهريور و مهر است . ميوه ستاره¬اي گوشتالود و آبدار است که طعمي شبيه مرکبات دارد و مي¬توان آنرا با ميوه¬هايي مثل آلو و گوآوا (ميوه¬اي شبيه مرکبات اما بخش گوشتي آن مثل گوجه¬فرنگي است) مقايسه کرد. طعم آن را مي¬توان به اين صورت تشبيه کرد: ترکيبي از ميوه¬هاي سيب ، آناناس و کيوي . طعم اين ميوه درست مثل طعم سيب از ترش تا شيرين متغيير است. اين ميوه و بخصوص نوع ترش آن براي تهيه شربت، ژله، مربا و آب¬نبات¬هاي با کيفيت بکار مي¬رود و وقتي که اين ميوه پخته مي¬شود قسمت گوشتي آن حالت چسبناک پيدا کرده و طعم تلخ نامطبوعي پيدا مي¬کند.