#
  • 02155580061
  • تهران - خیابان خیام شمالی -نرسیده به چهارراه گلوبندک - ساختمان 999 - طبقه اول - واحد 10
#

روغن زيتون – طلاي مايع

درخت زيتون،درخت بومي نواحي مديترانه¬اي و بخشهاي کوچکي از آسياست که بيش از 7000 سال کشت مي¬شده است.در حال حاضر ، بيشتر از 95% از درختان زيتون جهان در مناطق مديترانه¬اي مي¬رويد و همچنين در سراسر جهان به طرز گسترده¬اي کشت مي¬شود.

#

در يونان باستان روغن زيتون براي تدهين پادشاهان و ورزشکاران و سوزاندن در معابد مقدس به عنوان شعله¬هاي ازلي و جاويداني که منشاء بازي هاي المپيک است، استفاده مي¬شده .سالهاي سال، زيتون نماد صلح، خرد، شکوه، باروري، قدرت و پاکدامني بوده است.
از درخت زيتون و روغن زيتون بيشتر از 30 مرتبه در کتاب مقدس و 7 مرتبه در قرآن ياد شده است. اين يکي از اولين گياهان يادشده در انجيل است.در هر دوي اين کتاب ها از زيتون به عنوان درختي گرانبها و مهم تعريف شده است.
کشت و صنعت زيتون در سرتاسر مناطق مجاور مديترانه، فلسطين، سوريه و يونان ، در ميانه و عهد پيش از برنز پايه گذاري شده و در نيمه¬ي قرن 19 ، کشت اين محصول به طور مدرن و مقدار زياد در منطقه به اوج خود رسيد.

#

درخت زيتون
درخت زيتون Olea europaea ، بخاطر روغن زيتون ، چوب مرغوبش ، برگ زيتون و ميوه¬ي آن کشت مي¬شده است. درخت زيتون در خشکي با دوام و مقاوم در مقابل آتش و بيماري¬ها بوده و مي¬تواند مدت زيادي به زندگي خود ادامه دهد. ريشه¬اش تنومند بوده و توانايي احياي دوباره¬ي درخت حتي بعد از نابودي قسمت بالايي آن وجود دارد.بلنداي درخت 10-8 متر است و شاخه و برگهاي آن تاجي شکل است. ميوه¬اي آلويي شکل دارد که محصولي سبز و ارغواني است.
استانداردهاي روغن زيتون
در با کيفيت ترين روغن زيتوني که با حلال روغن زيتون استخراج شده است ، مقدار بيشتري ذرات معلق وجود دارد تا روغن زيتون استخراج شده از طريق فيزيکي . اين بخاطر ذات حلال آن است .
انجمن بين¬المللي روغن زيتون (Iooc) نام هايي از روغن زيتون ارائه نموده که در ادامه ذکر مي شود . اين نوع روغن زيتون ها در فروشگاه ها در دسترس هستند .

#

. Virgin Olive Oil : روغنيست بدست آمده از ميوه¬ي زيتون که منحصرا از طريق ابزارهاي ماشيني و فيزيکي که تحت شرايط خاص حرارتي موجب تغيير و دگرگوني روغن شده است ، به وجود مي¬آيد، که دست¬خوش عواملي مانند شستن ، سرريز کردن ، سانتريفيوژ و پالايش نشده است.
نامهاي مختلف روغن زيتون نشانگر درجات فرآوري روغن ، همين طور کيفيت آن است. روغن زيتون Extra-Virgin باز از روغن زيتون Virgin گرفته شده است. واژه "Virgin " نشان دهنده اين است که زيتونها له شده تا روغن از آن استخراج شود؛ گرما يا کروميوم در طول مدت فرآيند استخراج استفاده نمي¬شود و روغن خالص و خام است .روغن دست نخورده (Virgin )داراي ميزان زيادي از پلي¬اسيدفنتيک و آنتي-اکسيدانها که براي سلامتي مفيد است ، مي¬باشد.
2.Olive Pomace oil ( روغن گوشت زيتون) از عصاره حلال گوشت زيتون بدست آمده است و شامل هيچ روغن ديگر دوباره¬ي سترون شده يا آميخته با نوع ديگري از روغن¬ها، نمي¬شود. بيشتر از اينکه خالص يا ترکيبات چربي شبيه روغن زيتون¬هاي معمولي داشته باشد ، مزه¬اي خنثي دارد و البته همان فوايد را براي سلامتي ارائه مي¬دهد.
مي¬توان گفت در بيشتر کشورها به عنوان نوعي سوخت در رستورانها و پخت و پزهاي خانگي استفاده مي¬شود.

#

درخت زيتون
درخت زيتون Olea europaea ، بخاطر روغن زيتون ، چوب مرغوبش ، برگ زيتون و ميوه¬ي آن کشت مي¬شده است. درخت زيتون در خشکي با دوام و مقاوم در مقابل آتش و بيماري¬ها بوده و مي¬تواند مدت زيادي به زندگي خود ادامه دهد. ريشه¬اش تنومند بوده و توانايي احياي دوباره¬ي درخت حتي بعد از نابودي قسمت بالايي آن وجود دارد.بلنداي درخت 10-8 متر است و شاخه و برگهاي آن تاجي شکل است. ميوه¬اي آلويي شکل دارد که محصولي سبز و ارغواني است.
استانداردهاي روغن زيتون
در با کيفيت ترين روغن زيتوني که با حلال روغن زيتون استخراج شده است ، مقدار بيشتري ذرات معلق وجود دارد تا روغن زيتون استخراج شده از طريق فيزيکي . اين بخاطر ذات حلال آن است .
انجمن بين¬المللي روغن زيتون (Iooc) نام هايي از روغن زيتون ارائه نموده که در ادامه ذکر مي شود . اين نوع روغن زيتون ها در فروشگاه ها در دسترس هستند .